solucions

d'enginyeria i arquitectura

solució

 

 

[s. XIV; del ll. solutio, -ōnis, íd.]

 

1 Acció de resoldre un problema, una qüestió.

 

2 Allò que resol un problema, una qüestió, etc.

—  diccionari.cat

Qui som?

Trenchs Enginyeria i Arquitectura va néixer el setembre del 2005 sota la direcció d’Antoni Trenchs Verdaguer, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats d’enginyeria i arquitectura que se’ls presenten dia rere dia a empreses, particulars i a l’administració pública .

 

Partint del tracte personal i proper i posant per davant, sempre, a les persones Trenchs Enginyeria i Arquitectura desenvolupa treballs de projectes, direcció i execució d’obres i instal·lacions així com també de consultoria tècnica d’aigua, energia i medi ambient.

 

Des del setembre de 2009 l’empresa està dirigida per Joan Trenchs Russo i Miquel Trenchs Russo i segueix amb la voluntat de treballar amb les mateixes ganes i el mateix esperit amb que es treballava a Trenchs Enginyeria i Arquitectura fins aleshores.

En què us podem ajudar?

L’equip de Trenchs Enginyeria i Arquitectura, juntament amb els seus col·laboradors ens posem a la vostra disposició per tal d’acompanyar-vos en les diferents fases necessàries per dur a terme les vostres idees.

 

Us ajudarem en els plantejaments inicials, redactarem el projecte, elaborarem plànols i pressupostos, us ajudarem amb els tràmits amb les administracions, amb ajuts i subvencions, en l’elecció i coordinació d’industrials, realitzarem el seguiment de l’obra i us donarem un cop de mà en tot el que pugueu necessitar.

 

Demani’ns pressupost sense cap compromís.

SERVEIS

Consultoria tècnica, aigua,

energia i medi ambient

En el camp energètic, electricitat, aigua, gas i combustibles líquids, la consultora ofereix els serveis d’auditoria proposant mesures d’estalvi, valorant les inversions necessàries i elaborant els quadres de gestió energètica. Les possibilitats d’implantació d’energies renovables s’estudien per a tots els edificis municipals i especialment per instal·lacions esportives o d’altres que puguin tenir consums importants d’aigua calenta sanitària.

Projectes i direcció d’obra

Els nostres tècnics estan qualificats per redactar els projectes i dirigir les obres oferint-vos tranquilitat per el desenvolupament de les vostres idees.

 

Entre els molts projectes possibles destaquem:

 

 • Projectes d’urbanització.
 • Construccions industrials.
 • Construccions esportives, piscines, pavellons, pistes esportives, etc.
 • Projectes d’obra major i menor.
 • Projectes d’activitat per a edificis industrials, locals comercials, bars, restaurants, oficines, botigues, etc.

Projectes d'instal·lacions

Estem capacitats per redactar i dirigir els projectes executius i de legalització de les diferents instal·lacions que intervenen tant en projectes d’urbanització com de construcció.

 

Entre ells destaquem:

 

 • Instal·lacions de climatització i fontaneria.
 • Instal·lacions de baixa i alta tensió.
 • Instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Instal·lacions de sanejament i xarxes de clavegueram públic.
 • Instal·lacions d’abastament d’aigua.
 • Enllumenat públic.
 • Instal·lacions de gasos combustibles.
 • Instal·lacions petrolíferes.
 • Instal·lacions de veu i dades.
 • Instal·lacions d’energies renovables.

Manteniment d’instal·lacions

Des de Trenchs Enginyeria i Arquitectura us oferim assessorament en el dia a dia de les vostres instal·lacions.

 

Dins d’aquest àmbit podem destacar:

 

 • Auditories de compliment normatiu d’instal·lacions.
 • Elaboració i seguiment de plans de manteniment, neteja legionel·losi, instal·lacions tèrmiques, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de protecció contra incendis, instal·lacions de gasos combustibles, instal·lacions petroliferes i instal·lacions de veu i dades.

Auditories energètiques

d’enllumenat públic.

A Trenchs Enginyeria i Arquitectura ens hem especialitzat en l’estudi de mesures enfocades a promoure la sostenibilitat energètica en la lluita contra el canvi climàtic, i poder donar als nostres clients, l’assistència tècnica necessària que faciliti i impulsi la realització d’inversions en la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat.

estem associats a:

TRENCHS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L.

c/ Coll d'Estenalles, 89, Matadepera (08230)

93.733.93.79 - info@trenchs.cat